13 silda – tagasivaateid sillaehituse suurprojektile

13 silda – tagasivaateid sillaehituse suurprojektile

1918. aastal sündinud Eesti Vabariik päris oma eelkäijalt kehvas seisus sillad. Paljudel Lõuna- ja Lääne-Eesti teedel tuli jõgesid ületada parvedel või nahksildu mööda. 1930. aastatel asuti tüüp-raudbetoonsildade tarinduste väljatöötamisele. Raudbetoonsildade suuremahulisem ehitus sai alguse 1934 valminud üleriigilise suurte sildade ehituskavaga. Selle järgi kavandati 13 suure silla ehitamine kolme aasta jooksul. Valitud sildu peeti maanteevõrgu korrastamisel kõige tähtsamateks (asusid I klassi maanteedega ristuvatel jõgedel ehk põhimaanteedel). Valikpakkumiste tulemusena anti 1935. aastal tööde teostamine Soome ehitusfirmale OY Cyclop ja Taani firmale Höjgaard & Schultz. Esimesed kavandatud sildadest valmisid juba aastatel 1936–1937. Eesti Vabariigi 20 sünnipäeva-aastaks valmis 12 raudbetoonist silda (Pirita, Rumba, Siimu, Tori, Rae, Kärevere, Luunja, Kadaja, Pikasilla, Kirumpää, Mustjõe ja Pärnu) ja üks teraskandjatel sild (Jõesuu). Enamik neist hävis järgneva sõjategevuse käigus ning vähesed neist taastati endises tarinduses. Vaba riigi hävinguga hävis ka selle arendustöö raames loodud sillapärand.

Näituse on koostanud Eesti Maanteemuuseum