19.01.2021

Elva valla raamatukogud hakkavad välja andma tubli lugeja tunnustust

ELVA VALLA RAAMATUKOGUDE TUBLI LUGEJA TUNNUSTUS

1. Tubli lugeja tunnustus on loodud eesmärgiga tõsta esile Elva valla raamatukogude lugejaid, kes väärtustavad lugemiskultuuri ja kirjandust.

2. Tubli lugeja tunnustuse saaja on aktiivne ja koostööaldis lugeja, kes annab head tagasisidet loetu kohta ja panustab raamatukogu ettevõtmistesse või aitab neid korraldada või kelle lugemisele pühendumine on väärt esiletõstmist.

3. Tubli lugeja tunnustuse saaja peab olema vähemalt ühe Elva valla raamatukogu lugeja.

4. Tubli lugeja tunnustust jagatakse kahes kategoorias:
4.1. Lapsed vanuses kuni 16 eluaastat
4.2. Täiskasvanud (alates 17.a.)

5. Tunnustuse andmist korraldavad Elva valla piirkondade raamatukogud: Elva Linnaraamatukogu, Rõngu raamatukogu, Puhja raamatukogu, Rannu raamatukogu, Konguta raamatukogu, Aakre raamatukogu

6. Tunnustust jagatakse iga kahe aasta järel.

7. Tubli lugeja tunnustuse saaja(d) valib 1. oktoobriks igas piirkonnas raamatukogu žürii, kuhu kuuluvad piirkonna raamatukogu direktor, Elva valla raamatukogude nõukogusse kuuluv piirkonna lugejate esindaja ja teised raamatukogu töötajad.

8. Tubli lugeja tunnustuse saaja kuulutatakse välja oktoobrikuus raamatukogu päevade raames.

9. Tubli lugeja tunnustus antakse üle pidulikul sündmusel koos tänukirja ja meenega, mille korraldavad piirkonna raamatukogud koostöös haridus- ja kultuuriosakonnaga.

Tubli lugeja tunnustus on valminud koostöös valla haridus- ja kultuuriosakonnaga, raamatukogude töötajate ja raamatukogude nõukoguga

Elvas, 15. jaanuar 2021