Ajalugu

1923. a 1. oktoobril otsustati haridusseltsi koosolekul, et raamatukogu avatakse Elva kõrgema algkooli ruumides 17,5 ruutmeetri suurusel pinnal. Raamatukogu tööd asus korraldama koolijuhataja Johannes Lange. Kui alguses oli raamatukogu mõeldud vaid seltsi liikmetele, siis 1924. a tehti see kättesaadavaks kõigile elvalastele. 1927. a viidi raamatud koolimajast üle raamatukauplusse. Raamatukoguhoidja kohustusi asus täitma pr Tammina. Aastal 1933 oli raamatukogu asukohaks Kesk tn 27, kus tema käsutuses oli üks tuba ja kinnine kapp. Raamatukogu ülalpidajaks oli nime poolest haridusselts, kuid tegelikult püsis ta vaid kohaliku omavalitsuse ja riigi toel. Raamatukogu oli avatud kuus päeva nädalas, raamatute arvuks oli 608 eksemplari ja laenutusi oli 1806. Samal aastal valiti ka uus    juhataja – E. Anderson. Raamatukogu töötas üsna korralikult. Uute lugejate juurdesaamiseks kaotati tagatismaks, kuid säilis laenutamistasu.

1939. a anti raamatukogu juhataja ja -hoidja koht Helmi Hendriksonile. 1940. a katkes raamatukogu tegevus mõneks ajaks.

1945. a sai juhatajaks Johanna Saar. Kogu suuruseks oli sel ajal umbes 1013 raamatut, mis komplekteeriti endistest raamatutest ja juurde saadi ka peremeheta jäänud raamatuid. Raamatukogu asukohaks sai Tuletõrje tn 8, kus asusid veel kultuurimaja, tuletõrjeühing ja kino.

Raamatukogu juhatajana töötas Johanna Saar aastail 1940–1950, Sergei Hunt 1950–1954, Laine Lainevool 1954–1956, Maimu Liplap 1956–1959 ja Alfred Kotta 1959. aastal 3 kuud. Kui 1959. a tuli juhatajaks Aime Naanuri, sai raamatukogutöö Elvas uue hoo. Raamatukogu lugemistuba oli elvalaste seas populaarne koht, sest seal toimus palju huvitavaid kirjandusüritusi. 1977. a asus raamatukogu juhatajana tööle Nääli Rebane. Tema ja Arvo Mälbergi eestvedamisel hakkas raamatukogu juures tegutsema raamatusõprade klubi Arbi. 1985. aastal asus raamatukogu juhatajana  tööle Imbi Härson.

1959. a kolis raamatukogu aadressile Pikk tn 2, kus see jagas 48 aastat ruume Tartumaa muuseumiga. Sellest ahiküttega hoonest kuulus raamatukogule 116 m². Ruumide seisukord oli väga halb – kaks tuba jäid kitsaks nii raamatutele kui lugejatele. Seetõttu ei kahelnud keegi raamatukogu uute ruumide vajalikkuses. Mõtted hakkasid teoks saama 2002. a lõpul, mil hakati otsima raamatukogule uusi ruume. Erinevate variantide seast valiti välja Elva algkooli esimene korrus. Ehitust toetas   kultuuriministeerium. Raamatukogu ruumide projekti ja sisekujunduse autoriks oli arhitekt Ilmar Jalas. Ehitajaks valiti ehitusfirma AS Tevo. Raamatukogu uued ruumid avati  2004. aastal jõulude ajal.

1. novembril 2004 liideti linnaraamatukogu juurde Elva lasteraamatukogu, 2006. a liideti linnaraamatukogu lasteosakonna juurde Elva gümnaasiumi algkooliosa raamatukogu.

Raamatukogu avaratest ruumidest on kõigil hea meel. Linnarahvas valis 2004. aastal Elva linna aasta teoks just uue raamatukogu ehitamise.