Laenutamine

Täiskasvanute osakond

Vajalikku raamatut saab otsida elektronkataloogist URRAM – www.lugeja.ee

Lugejatel on võimalus ise teavikuid pikendada kas telefoni (745 6601) või interneti teel (elva.raamatukogu@elva.ee).
Internetipunkti  töökohad on  varustatud ID-kaardi lugejatega, olemas on printimis- ja paljundusteenus.

Raamatukogus on 50 kohaga kaminasaal, mis võimaldab mitmesuguste ürituste korraldamist ja mida renditakse soovijatele välja.

Raamatukogus on sobivad tingimused loodud ka liikumispuuetega inimestele.

WiFi  võrgu kasutamine on kõigile tasuta ja ühenduse aeg ei ole piiratud. WiFi  on olemas kõikides raamatukogu osakondades.

RVL (raamatukogude vaheline laenutus) võimaldab lugejatel tellida meie raamatukogus puuduvaid teavikuid teistest Eesti raamatukogudest. Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul.

Lasteosakond

Elva algkooli õpilastele on raamatukogu koolipäevadel avatud 9–17. Raamatuid saab laenutada kolmeks nädalaks ja ajakirju üheks nädalaks. Raamatukogu töötaja käest saab kohapeal kasutamiseks laenutada mitmesuguseid lauamänge ja puslesid.

Lugemissaal

Lugemissaalis on võimalik:

  • kasutada  teatmeteoseid,  sõnaraamatuid, haruldasi raamatuid, tutvuda Elva Linnavolikogu otsuste ja määrustega;
  • lugeda ajalehti ja ajakirju;
  • laenutada ajakirju koju.

Teatmeteoseid, ajalehti ja ajakirjade viimaseid numbreid raamatukogust välja ei laenutata. Kohapealkasutatavatele teavikutele piiranguid ei ole. Lugemissaalis kojulaenutatavate ajakirjade ja raamatute  laenutustähtaeg on 7 päeva. Tagastamistähtaega võib pikendada kohapeal, telefoni või e-posti teel, kui teavikutele pole nõudmisi teistelt lugejatelt.