Laenutamine

Rannu raamatukogu juurde kuulub ka Sangla harukogu.